Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dba o rozwój i utrzymanie sieci dróg dla rowerów na Warmii i Mazurach. Sprawne zarządzanie infrastrukturą dla rowerów oraz efektywne planowanie jej rozwoju nie jest jednak możliwe bez kompletnych i aktualnych danych o istniejących oraz planowanych do realizacji odcinkach sieci, niezależnie od ich właściciela i zarządcy. Dlatego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, gminami, miastami i powiatami województwa warmińsko-mazurskiego opracowaliśmy interaktywną mapę dróg rowerowych. Jest to krok w stronę skoordynowanego planu rozwoju infrastruktury rowerowej na Warmii i Mazurach. Inwestując w bezpieczne, zdrowe i tanie przemieszczanie się mieszkańców do szkoły czy do pracy osiągamy poprawę bezpieczeństwa na drogach i jakości życia w regionie. Pozytywnym skutkiem ubocznym tego działania będzie rozwój turystyki i usług z nią powiązanych w całym województwie.

Na poniższej mapie znajdują się informacje o sieci dróg dla rowerów w naszym województwie zgodnie ze stanem realizacji zgłoszonym przez jednostki samorządu terytorialnego w maju 2022. Warstwy mapy z czasem będą przedstawiały kolejne zestawy informacji gromadzone i aktualizowane przez partnerów programu „Kompleksowej budowy sieci tras rowerowych i UTO w województwie warmińsko-mazurskim”.