KOMUNIKAT
w sprawie zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 604

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje o CAŁKOWITYM ZAMKNIĘCIU drogi wojewódzkiej nr 604 w miejscu Drogowego Odcinka Lotniskowego (DOL) pomiędzy Nidzicą i Wielbarkiem w okresie 06.03.2024-17.03.2024.
Dojazd do miejsca DOL będzie możliwy zarówno od strony Nidzicy, jak i od strony Wielbarka, natomiast przejazd przez obszar DOL nie będzie możliwy. Zamknięcie odcinka spowodowane jest przeprowadzeniem szkolenia lotniczego przez służby wojskowe. Zalecany jest objazd drogą wojewódzką nr 545 Nidzica – Jedwabno i drogą wojewódzką nr 508 Jedwabno – Wielbark.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 604

 

20230809 zamknicie DOL

 

 

 


 

W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki” informujemy o utrudnieniach w ruchu w związku z wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Planowany termin zakończenia robót 30.09.2024 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Informujemy o utrudnieniach związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki – Łukta. Informacje dotyczące utrudnień dostępne są pod poniższym linkiem: 

Utrudnienia na odcinku drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki – Łukta

 

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

 

 


 

UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z PROWADZONYMI ROBOTAMI
OD 21.04.2021 R.
 
Dotyczy: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Ruskowo (DOL) w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark”
Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników oraz osób trzecich, a także w celu zapewnienia jak najlepszej jakości robót Wykonawca planuje prowadzić prace przy zamknięciu odcinka drogi wojewódzkiej nr 604 w 3 etapach opisanych szczegółowo poniżej. 
Wykonawca planuje ww. inwestycję na następujące odcinki: 
Etap I -  Ruskowo – Puchałowo – 24+030 – 21+300 
Etap II - Puchałowo – Muszaki – 21+300 – 12+600
Etap III -Muszaki – Robaczewo – 12+600 – 4+258
Etap I obejmuje zamknięcie DW 604 na odcinku niezabudowanym z zapewnieniem stałego dojazdu mieszkańców do swoich posesji. Dojazd do posesji mieszkańcy będą mieli zapewniony od strony Nidzicy poprzez wyznaczone objazdy i dojazdy oraz lokalnie od strony Wielbarka 
Termin realizacji: kwiecień - lipiec 2021 
Etap II – obejmuje zamknięcie DW 604 na odcinkach leśnych i w terenach niezabudowanych. Dojazd mieszkańców do posesji w miejscowościach Wichrowiec, Jagarzewo, Muszaki zapewniony zgodnie z wyznaczonymi objazdami i dojazdami. W miejscowościach roboty prowadzone będą pod ruchem lokalnym zgodnie z projektem TOR i załączonymi do niego schematami. 
Termin realizacji: lipiec - grudzień 2021 
Etap III – Obejmuje zamknięcie DW 604 odcinkach leśnych i w terenach niezabudowanych od Robaczewa do Muszak z zapewnieniem dojazdu wyznaczonymi drogami zgodnie z zatwierdzonym PTOR. Możliwy będzie dojazd od strony zarówno Nidzicy jak i Wielbarka. 
Termin realizacji: grudzień 2021 - wrzesień 2022 
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego projektem czasowej organizacji ruchu o numerze ewidencyjnym 88, drogą nr 57 i 58 oraz drogami wojewódzkimi 508 i 545. 
W związku z wprowadzeniem powyższych etapów, Wykonawca będzie w terenach niezabudowanych wykonywał warstwy konstrukcyjne całą szerokością jezdni. 
 
 Etap I
 
Etap II
 
Etap III

 


 

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami budowlanymi na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” od dnia 23.09.2020r. obowiązuje II etap tymczasowej organizacji ruchu. Wyłączony z ruchu pozostaje odcinek Przeździęk Wielki – Ruskowo. Dojazd do msc. Przeździęk Wielki przez Wielbark jest dopuszczony do ruchu.

 


 

 

Informujemy, o zamknięciu DW 538 od dnia 20 maja 2020 r. na odcinku Żabiny-Gralewo Stacja od km 90+386 do km 91+885 w związku z jej przebudową. Zgodnie z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu utrudnienia mają potrwać do dnia 31.07.2020 r. Objazd dla poj. do 10 Mg drogami powiatowymi nr. DG1285N, DG1255N i DG1373N przez msc. Tuczki-Koszelewy-Gralewo-Gralewo Stacja dla poj. pow. 10 Mg. drogami woj. nr. 542, 541,544. 


 

Informujemy, że w dniu 12.05.2020 r. zostanie zamknięty odcinek DW 604 na RUSKOWO-WIELBARK w związku z przebudową drogi. Objazd dla pojazdów drogami wojewódzkimi nr 545 i 508. Zamknięcie obowiązuje (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej ruchu) do dnia 07.04.2021 r.

 


 

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami budowlanymi na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” w okresie 12.05.2020r. – 07.04.2021r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu odcinka drogi wojewódzkiej Ruskowo – Wielbark (od km 24+030,00 do km 36+567,28). Ruch lokalny będzie prowadzony zgodnie z wyznaczonymi objazdami.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

 

W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska” informujemy o utrudnieniach w ruchu w związku z wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia robót 10.06.2020r

 


 

 

Informuje, że w dniu 12.05.2020 r. zostanie zamknięty odcinek DW 604 na RUSKOWO-WIELBARK  w związku z przebudową drogi. Objazd dla pojazdów drogami wojewódzkimi nr 545 i 508. Zamknięcie obowiązuje (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej ruchu) do dnia 07.04.2021 r. 

Informuje, o zamknięciu DW 538 od dnia 20 maja 2020 r. na odcinku Żabiny-Gralewo Stacja od km 90+386 do km 91+885 w związku z jej przebudową. Zgodnie z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu utrudnienia mają potrwać do dnia 31.07.2020 r. Objazd dla poj. do 10 Mg drogami powiatowymi nr. DG1285N, DG1255N i DG1373N przez msc. Tuczki-Koszelewy-Gralewo-Gralewo Stacja dla poj. pow. 10 Mg. drogami woj. nr. 542, 541,544.