Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie od lat prowadzi działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich. Jednym z fundamentalnych warunków dla planowania przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przede wszystkim na ograniczenie liczby wypadków i minimalizację ich skutków, jest obiektywna i wieloaspektowa diagnoza aktualnej sytuacji. Podstawowym elementem takiej diagnozy są informacje o zdarzeniach drogowych, o ich lokalizacji w obrębie sieci oraz o ich szczegółowych parametrach, które pozwalają na dokonywanie analiz globalnych oraz odcinkowych popularnych współczynników bezpieczeństwa ruchu.

Poniżej przedstawiamy interaktywną mapę kolizji i wypadków na sieci dróg wojewódzkich, która prezentuje dane przetwarzane przez system wspierający analizę zdarzeń drogowych eWypadki, opracowany z inicjatywy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.