Ilość obiektów mostowych Obiekty nienormatywne
Razem ze względu na nośność ze względu                              na szerokość jezdni
razem

w tym na szerokość

jezdni

szt. szt. % szt. % szt. % szt. %
163 49 30,1 44 27 11 7 5 3

Na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zlokalizowane są następujące obiekty inżynierskie :

-       1 tunel - przejście podziemne,

-       163 obiekty mostowe tj. mosty, wiadukty, estakady i kładki dla pieszych (5 obiektów jest nieużytkowanych)

-       1640 przepustów (310 przepustów podlegających ewidencji jako obiekty inżynierskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. – przepusty o świetle otworu większym, niż 150 cm).

Większość obiektów na drogach wojewódzkich została zbudowana w okresie międzywojennym według ówczesnych normatywów niemieckich i posiada nośność 15 lub            20 T.

Poniżej zestawiono obiekty mostowe, których nośność i szerokość jezdni nie gwarantuje swobodnego korzystania z drogi zgodnie z jej przeznaczeniem.ZESTAWIENIE   MOSTÓW NIENORMATYWNYCH
Ograniczenia
ze względu na
 
 
L.p. Nr drogi Km adm. Najbliższa Powiat Rejon Dróg Wojewódzkich Długość nośność             [ t ] szerokość jezdni  
miejscowość [ m ]  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  504 28+031 Narusa braniewski Elbląg 9,0 20 X  
  33+648 Frombork braniewski Elbląg 7,8 20    
  34+089 Stępień braniewski Elbląg 31,2 20    
  505 32+757 Stegny elbląski Elbląg 5,3   X  
  507 1+480 Braniewo braniewski Elbląg 6,2 20    
  40+880 Nowy Dwór lidzbarski Elbląg 6,0 20    
  49+883 Karbowo lidzbarski Elbląg 5,6 20    
  509 24+376 Młynarska Wola elbląski Elbląg 4,0 20    
    38+925 Gładysze braniewski Elbląg 5,3   X  
  510 21+691 Pieniężno braniewski Elbląg 5,4 20    
  511 4+380 Gałajny bartoszycki Kętrzyn 14,2 15 X  
  13+481 Górowo Iławeckie bartoszycki Kętrzyn 7,1 15    
  512 11+095 Pluty braniewski Elbląg 4,5 20 X  
  21+273 Worławki bartoszycki Elbląg 6,5 15 X  
  515 45+548 Kamieniec iławski Nidzica 8,1 15    
  526 7+692 Śliwice elbląski Elbląg 26,0   X  
  10+663 Kąty elbląski Elbląg 24,6   X  
  14+496 Drulity elbląski Elbląg 29,0 15 X  
  527 40+640 Kwitajny elbląski Elbląg 5,1 15    
  528 17+523 Bolity Stare ostródzki Elbląg 5,5 15    
  26+520 Plebania Wólka ostródzki Elbląg 5,5 15    
  530 18+264 Ramoty ostródzki Elbląg 8,7 15    
  48+849 Dobre Miasto olsztyński Elbląg 12,5 15 X  
  531 7+975 Łęguty olsztyński Elbląg 12,1 15    
  538 37+813 Fitowo nowomiejski Nidzica 7,8 15    
  59+525 Pacółtowo nowomiejski Nidzica 4,5 15    
  67+517 Kuligi nowomiejski Nidzica 5,0 15    
  68+270 Linowiec nowomiejski Nidzica 4,2 15    
  97+350 Myślęta działdowski Nidzica 4,5 15    
  106+455 Wierzbowo nidzicki Nidzica 6,3 15    
  109+116 Wierzbowo Ptak nidzicki Nidzica 7,9 15    
  542 18+319 Dąbrówno ostródzki Nidzica 6,5 15    
   545 29+943 Napiwoda nidzicki Nidzica 9,0 15    
  590 0+269 Barciany kętrzyński Kętrzyn 11,0 15    
  8+444 Pomnik kętrzyński Kętrzyn 8,3 15    
  10+912 Parys kętrzyński Kętrzyn 5,2 15    
  592 60+339 Sterławki-Wielkie giżycki Kętrzyn 4,5 15    
  63+686 Sterławki-Małe giżycki Kętrzyn 5,1 15    
  593 28+668 Międzylesie olsztyński Kętrzyn 4,2 15    
  52+670 Żardeniki olsztyński Kętrzyn 6,8 15 X  
  68+328 Ryn Reszelski olsztyński Kętrzyn 9,4 15    
  76+863 Mnichowo kętrzyński Kętrzyn 5,5 15 X  
  594 10+543 Nisko bartoszycki Kętrzyn 13,3 15    
  12+258 Małdyty bartoszycki Kętrzyn 5,4 15 X  
  12+388 Troksy bartoszycki Kętrzyn 8,8 15 X  
  600 10+959 Borowo mrągowski Kętrzyn 3,7 15    
  604 11+890 Więckowo nidzicki Nidzica 4,8 15    
  642 16+886 Lelek giżycki Kętrzyn 19,6 15 X  
  643 16+136 Szymonki giżycki Kętrzyn 20,8   X