Zakres projektu po stronie polskiej (miasto BARTOSZYCE) obejmuje:

 • budowę 0,750 km
 • rozbudowę 0,592 km ulicy Poniatowskiego, do skrzyżowania z DK51
  (ulice Bohaterów Warszawy, Warszawska),
 • budowę mostu o dług. 110 m nad rzeką Łyną,
 • budowę 3 skrzyżowań (w tym 2 typu rondo) i przebudowę 4 istniejących skrzyżowań,
 • budowę 0,750 km jednostronnego chodnika i przebudowę 0,592 km obustronnego chodnika (na całej długości odcinka),
 • budowę 1,342 km jednostronnej drogi rowerowej (na całej długości odcinka),
 • budowę 0,415 km drogi serwisowej,
 • budowę 4 zatok autobusowych,
 • przebudowę zatok postojowych – utworzenie łącznie 69 stanowisk postojowych,
  w tym 4 dla osób niepełnosprawnych,
 • budowę 1,342 km kanalizacji deszczowej (na całej długości odcinka),
 • budowę/przebudowę 1,342 km
 • przebudowę wszystkich sieci uzbrojenia terenu: sanitarnej, gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej,
 • roboty towarzyszące i wykończeniowe, w tym oznakowanie pionowe i poziome,
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

 

bartoszyce

Zakres projektu po stronie rosyjskiej (miasto GUSIEW) obejmuje:

 • przebudowę 3,94 km ulic w m. Gusiew (ulice Sowietskaja, Sosnowyj, Lesnaja, Majakowskiego, Smirnowa i Siewiernaja), w tym remont nawierzchni , chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia.

gusiew


Niniejsza strona internetowa została stworzona i prowadzona jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020.
Za jej treść odpowiada wyłącznie Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska - Rosja 2014-2020.