W kolejnym etapie wdrażania projektu, z dniem 17/02/2020 r. rozpoczęto roboty budowlane. W pierwszej kolejności Wykonawca podjął działania związane z organizacją terenu i zaplecza budowy oraz wycinką drzew kolidujących z inwestycją.
W najbliższym czasie zostaną zorganizowane i oznakowane objazdy na czas prowadzenia robót, rozpoczęte roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, a następnie roboty ziemne i prace na sieciach infrastruktury podziemnej.


Niniejsza strona internetowa została stworzona i prowadzona jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020.
Za jej treść odpowiada wyłącznie Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska - Rosja 2014-2020.