UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA!

W dniu 11 czerwca 2019 r. w zabytkowych murach Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu:

„Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”

środkami Unii Europejskiej pomiędzy Instytucją Zarządzającą Programu:

  • Ministrem Inwestycji i Rozwoju RP

i Beneficjentem Wiodącym:

  • Województwem Warmińsko-Mazurskim (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie).

Ze strony Ministra umowę podpisał:

  • Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej MIiR;

ze strony Beneficjenta:

  • Waldemar Królikowski – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Umowa określa zasady dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą oraz dysponowania przez Beneficjentów środkami Unii Europejskiej, jak też reguluje obowiązki i odpowiedzialność Beneficjentów za wdrażanie projektu zgodnie z wytycznymi Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020.

Podpisanie Umowy o dofinansowanie oznacza rozpoczęcie realizacji działań inwestycyjnych planowanych w ramach projektu.

W uroczystości udział wzięli:

ze strony Instytucji Zarządzającej:

-       Małgorzata Chętko – Naczelnik Wydziału Programowego Wschód w Departamencie Współpracy Terytorialnej MIiR

-       Leszek Jan Buller – Dyrektor Centrum Projektów Europejskich

-       Katarzyna Maria Bartnik – Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego
PWT Polska – Rosja 2014-2020

ze strony Beneficjenta Wiodącego:

-       Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego

-       Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego

-       Wiktor Wójcik – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji

-       Waldemar Królikowski – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
z dyrekcją ZDW

ze strony Partnera rosyjskiego:

-       Aleksandr A. Kitajew – Szef Administracji Okręgu Miasta Gusiew, z zespołem projektu

ze strony samorządów lokalnych:

-       Piotr Petrykowski – Burmistrz Miasta Bartoszyce, z przedstawicielami władz Miasta

-       Jan Zbigniew Nadolny – Starosta Bartoszyc, z przedstawicielami władz Powiatu

Po podpisaniu umowy Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP Pani Małgorzata Chętko wręczyła przedstawicielom Beneficjenta projektu symboliczny czek opiewający na kwotę 7.236.000 Eur stanowiącą wkład Unii Europejskiej w finansowanie projektu, z czego przypada:

- na stronę polską – 5.240.745 Eur,

- na stronę rosyjską – 1.995.255 Eur.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


Niniejsza strona internetowa została stworzona i prowadzona jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020.
Za jej treść odpowiada wyłącznie Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska - Rosja 2014-2020.