Inwestycje realizowane przez ZDW w roku 2015:

  • Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny
  • Przebudowa obiektów inżynierskich
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg
  • Naprawa powstałego osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński – Redy
  • Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch
  • Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel – Piórkowo – Nowica
  • Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507
  • dokumentacje techniczne pod przyszłe inwestycje

 • inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013   (ZOBACZ)
 • projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja na lata 2007-2013   (ZOBACZ)

 

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje iż opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki”, od skrzyżowania z drogą krajową nr 51 w Lidzbarku Warmińskim, do skrzyżowania z drogą krajową nr 57 w m. Wozławki.

Lokalizacja inwestycji – województwo Warmińsko-Mazurskie:

 • powiat lidzbarski: miasto Lidzbark Warmiński, gminy Lidzbark Warmiński, Kiwity;
 • powiat bartoszycki: gmina Bisztynek.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostepnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7k ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Informujemy również, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo. Część 1 Budowa chodnika wraz z niezbędnym odwodnieniem”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Informujemy również, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

 Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo. Część 2 Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z niezbędnym odwodnieniem”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Informujemy również, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

 Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-roweroweg w Wawrowicach”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Informujemy również, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Gralewo Stacja – Uzdowo w zakresie wzmocnienia nawierzchni”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Informujemy również, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1252N w Grodzicznie”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Informujemy również, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

  Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Informujemy również, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

 Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Żabiny – Gralewo Stacja ETAP I”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Informujemy również, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

 

 Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 613 relacji Bronowo – Różnowo w miejscowości Różnowo.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b, 10-602 Olsztyn.

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

 1. Urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2. Linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie: www.zdw.olsztyn.pl.