Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013

 

Nr projektu: WND-RPWM.05.01.06-28-018/12

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa

- odcinek o długości 29,19 km

 

KOSZT PROJEKTU

całkowity koszt projektu:                                         75 716 084 zł

dofinansowanie UE:                                                   69 274 280 zł

wkład Województwa:                                                 4 249 686 zł

CZAS REALIZACJI                                                30.01.2013 r. - 23.06.2014 r.

 

ZAMAWIAJĄCY

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

 

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH

SKANSKA S.A.

 

INŻYNIER KONTRAKTU

ECM Grup Polska S.A.

 

WYKONAWCA DOKUMENTACJI

AGADOR S.C. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow

 

WYKONANO

 

ü rozbudowa 29,19 km drogi

ü poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi

ü rozbiórka i budowa 2 obiektów mostowych

ü przebudowa 21 skrzyżowań

ü budowa i przebudowa 14,1 km ciągów pieszych

ü budowa i przebudowa 8,2 km ciągów pieszo-rowerowych

ü budowa i przebudowa 34 zatok autobusowych

ü przebudowano 14 przepustów

ü budowa 11 przejść dla małych zwierząt

ü nowe oznakowanie pionowe i poziome

ü przebudowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, przebudowa oświetlenia


Stan drogi przed realizacją projektu


Realizacja projektu


Stan drogi po zakończeniu robót